Hạ Long - Cát Bà 3 ngày 2 đêm ( 1 đêm du thuyền, 1 đêm ks Cát Bà) Hạ Long - Cát Bà 3 ngày 2 đêm ( 1 đêm du thuyền, 1 đêm ks Cát Bà) Giá Tour: 3.450.000đ  - 3.150.000đ Hạ Long - Cát Bà 3 ngày 2 đêm Du lịch Hạ Long 3.150.000 VND Số lượng: 0 cái


  •